Skip to main content

Master Evangelical & Baptistic Leadership

Master evangelische theologie

Ben jij enthousiast over je geloof, de kerk en Gods missie? En zoek jij naar manieren waarop je leiding kan geven in een evangelische/baptistische kerk of christelijke organisatie? Overweeg je aan de slag te gaan als voorganger? Dan is deze master iets voor jou! De master verdiept je theologie en bereidt je voor op een leiderschapsrol in evangelische gemeenten en baptistenkerken!

Wat ga je leren?

De master richt zich op het vormen van christelijke leiders via drie kerntaken:

Navolgen

Je leert je geloof authentiek uit te dragen als leider en als volgeling van Jezus.

Verstaan

Je leert je eigen leven, dat van de gemeenschap en de cultuur te begrijpen in het licht van de Bijbel, theologie en traditie, om zo in gesprek te gaan over de relevante vragen van vandaag de dag.

Leiden

Je leert leiding te geven vanuit wie je bent, communicatief vaardig en met een open houding naar de wereld. Je leert wijs te handelen in relationele processen.

Introductie

Voor wie is de master bedoeld?

De master is bedoeld voor studenten en (aankomende) leiders die affiniteit hebben met een evangelische of baptistische spiritualiteit (dat laatste is geen vereiste). Tijdens de verschillende vakken wordt steeds de wisselwerking gezocht tussen het bestuderen van hedendaagse geloofspraktijken, de verdieping van je theologische kennis en je eigen persoonlijke en professionele vorming.

Voor wie?

Hoe ziet studeren in een leergemeenschap er uit?

Tijdens de master – éénjarig (voltijd) of tweejarig (deeltijd) – ben je deel van de leergemeenschap van het Baptisten Seminarium. Je deelt je leven en geloof met studiegenoten, participeert in wekelijkse gebedsmomenten en hebt drie keer per jaar een integratiedag, waarin je ‘theologiseert’ rondom actuele thema’s.

Leergemeenschap
Logo VU

Exploring a Discipline

De master Evangelisch en Baptistisch Leiderschap is ondergebracht bij de 1-jarige master Theologie en Religiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Onze master valt onder de track Exploring a Discipline.

VU Amsterdam

Verbonden met de James McClendon leerstoel

De master wordt gecoördineerd door het Baptisten Seminarium en is verbonden met de James Wm. McClendon leerstoel voor baptistische en evangelische theologie aan de Vrije Universiteit. Momenteel wordt deze leerstoel bekleedt door prof. dr. Henk Bakker.

Leerstoel

Programma

De specialisatie Evangelical & Baptistic Leadership valt onder de mastertrack Exploring a Discipline van de VUJe volgt onder andere de volgende twee specialisatievakken:

Specifieke vakken:

Applied Christology: Evangelical & Baptistic Perspectives (6 EC)

Een cursus die diep ingaat op de Christologie, het leven en het werk van Jezus Christus, specifiek over de manier waarop Hij gepresenteerd wordt in onze kerkelijke praktijken, evangelische spiritualiteit en seculiere cultuur.

Evangelical & Baptistic Ethics: Contemporary Issues (6 EC)

Een cursus waarin hedendaagse ethische kwesties worden verkend en besproken, gebruik makend van specifieke lenzen vanuit de baptistische en evangelische traditie, zoals de nadruk op persoonlijke ervaring, een Bijbelse hermeneutiek, het samen onderscheiden van de wil van Christus, en de centrale plaats van de Bergrede.

Spiritualiteit en Ethiek van de Pastor (3 EC)

Waarin gefocust wordt op de persoonlijke en professionele vorming van de student; zijn/haar spiritualiteit en beroepsethiek (denk aan thema’s als macht, seks en geld) komen ter sprake.


Praktijkdeel:

Studenten volgen een stageprogramma (12 EC) in de vorm van twee masterclasses, en volgen daarnaast een vak over de ethiek en spiritualiteit van de pastor:

Masterclass Contextueel (s)preken (3 EC)

Waarin de student het proces doorloopt van het schrijven tot aan het houden van een preek, die exegetisch sterk is onderbouwd, sterk communicatief in elkaar zit, en relevant is met het oog op het publiek en de huidige tijd.

Masterclass Preekpraktijk 1 (3 EC)

Leer oefenen met preken volgens beproefde structuren: hoe breng je een boodschap met impact op je toehoorders? 

Masterclass Gemeentepraktijken (6 EC)

Waarin de student in de praktijk meeloopt met een veranderingsproces of proces van ethische oriëntatie binnen een lokale gemeente. De student zal samen met de gemeente zo’n proces ontwerpen, delen hiervan coördineren en waar nodig bijsturen.

Naast deze specifieke vakken, volgen studenten het programma met de algemene vakken van de Theology and Religious Studies master aan de VU. Dit zijn vakken als Hermeneutiek en Onderzoeksvaardigheden; tegelijkertijd biedt dat programma ook enkele keuzevakken. Tot slot schrijf je een masterscriptie over een onderwerp naar keuze.

Programma

Carrièreperspectieven

Met deze master kun je aan de slag als voorganger, leider of theoloog in evangelische en baptistische kerken en christelijke organisaties. Voor diegenen die al professioneel betrokken zijn in een kerkelijke gemeente, biedt de master een unieke kans om nieuwe perspectieven aangereikt te krijgen, inzichten te ontwikkelen in de gemeentepraktijk en zelf te groeien in vaardigheden en vakbekwaamheid.

Voor studenten die in een specifieke kerkelijke gemeente aan het werk willen, is het belangrijk om te benoemen dat de benodigde diploma’s en onderwijseisen per kerkgenootschap kunnen verschillen. We adviseren je hier zelf goed naar te kijken. Deze master geldt in elk geval als onderdeel van de route tot voorganger in een Baptisten- en CAMA gemeente.

 Naast de mogelijkheden tot leider in een gemeente, geeft het behalen van een master theologie aan de Vrije Universiteit je de mogelijkheid om te werken in een breed werkveld; zowel op de academie, in het onderwijs, in overheidsinstanties als in particuliere organisaties. Bij het cum laude behalen van de eerste vier vakken, zou er een mogelijkheid zijn tot het volgen van een Research Master.

Carrièreperspectieven

Praktische informatie

  • Voorkennis: De toelatingseisen zijn dezelfde als voor de mastertrack Exploring a Discipline. Voor studenten die de master willen volgen zonder enige theologische opleiding, raden wij aan een gesprek met ons aan te gaan om de mogelijkheden te verkennen.

  • Taal: De master zal worden gegeven in het Engels. De twee masterclasses tijdens de stage zullen in het Nederlands gegeven worden.

  • Locatie: Sommige vakken worden gegeven in het Baptist House, Postjesweg 150, 1061 AX in Amsterdam (15 minuten reizen vanaf de VU). Algemene vakken worden gegeven op de campus van de VU.

Praktische informatie

Interesse en aanmelden

Rector dr. Hans Riphagen

Geïnteresseerd? Neem dan snel contact op met rector dr. Hans Riphagen! Dat kan via onderstaande kanalen:

Inschrijven

Inschrijven voor deze master doe je via de VU en Studielink. Neem zeker na inschrijving ook even contact met ons op, om je inschrijving verder te coördineren!

Aanmelden

Inschrijven voor een VU Master gaat via Studielink en kan tot 31 mei.

Dagen
:
Uren
:
Minuten
:
Seconden